Sustainable Development

- DUANGJIT RESORT & SPA -

ในวันที่ 21 เมษายน 2566 ได้ร่วมกับทางเทศบาลป่าตอง เข้าร่วมกิจกรรม วันคุ้มครองโลก Earth Day ร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 โรงเเรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต ได้นำน้ำดื่ม จำนวน 70 แพ็ค ไปมอบให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อสู้กับภาวะ Covid - 19

โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้เข้าโครงการร่วมบริจาคไส้ลูกแม็กใช้แล้ว ห่วงอลูมิเนียม และแผ่นซีดี ให้กับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โรงเเรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมมอบอาหารกล่องให้กับเทศบาลตำบลป่าตอง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จำนวน 100 กล่อง

ในวันที่ 9 ม.ค. 2562 ทางโรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้มอบจักรยานให้กับ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ 2563

ในวันที่ 4 ธ.ค. 2562 ได้ร่วมกับทางเทศบาลป่าตอง เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning บริเวณชายหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต

ร่วมสนับสนุนข้าวกล่องและน้ำดื่ม โครงการส่งเสริมกิจกรรมชุมชน ประจำปี 2562
การแข่งขันกีฬาชายหาดป่าตอง ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 2-11 กันยายน 2562

มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนสตรีภูเก็ต เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท วันที่ 14 สิงหาคม 2562

กิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เก็บขยะหน้าหาดป่าตอง

มอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2562

"โครงการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม" เพื่อร่วมกันทำความสะอาด ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ และสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

มอบจักรยาน ให้กับโรงเรียนอนุบาลป่าตอง ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน

โรงทานเลี้ยงอาหารประชาชนทั่วไป

มอบทุนการศึกษาให้กับสถาบันอาชีวศึกษาภูเก็ต

FAST & EASY CONFIRMATION
4-12 yrs.
BOOK NOW
Duangjitt Resort & Spa